Kontakty

Kontakty sú najdôležitejšie. Nezabudnite uviesť:

  • KaLa s.r.o.
  • Katarína Lazarová
  • Mierové námestie 1166/5, 901 01 Malacky
  • IČO: 51026686
  • DIČ: 
  • OR OS BA 1, oddiel: Sro, vložka č. 121720/B
  • email: pracovna.malacky@gmail.com
  • tel.:  +421 915 038 298